Ekološka kmetija Pr’ Demšari: Pionirji Senenega Mleka v Sloveniji.

Ekološka kmetija Pr’ Demšari, ki se nahaja v Selški dolini v vasi Martinj Vrh, je postala sinonim za seneno mleko. Kot pionirji pridelave in prodaje senenega mleka v Sloveniji, kmetija predstavlja posebnost v slovenskem kmetijskem prostoru. Razlog za njihov uspeh leži v inovativnih tehnoloških rešitvah, ki jih uporabljajo pri prireji senenega ekološkega mleka.

Kmetija Pr’ Demšari se nahaja na strmem pobočju Blegoša in Koprivnika, kar predstavlja velik izziv pri kmetovanju. Kljub temu so na kmetiji uspeli vzpostaviti ekstenzivne in pisane travnike, ki dajejo mleku poseben okus. Kmetija se že desetletje posveča prireji senenega mleka, pri čemer so morali prehoditi dolgo pot razvoja in prilagajanja. Danes na kmetiji redijo 10 krav molznic, ki proizvajajo mleko visoke kakovosti.

Posebnost ekološke kmetije Pr’ Demšari pa niso le kakovostna senena krma in ekstenzivni travniki, temveč tudi inovativne tehnološke rešitve, ki jih uporabljajo pri sušenju sena in krmljenju krav. Ti procesi so ključni za pridelavo visoko kakovostnega senenega mleka, ki je zelo cenjen v Sloveniji. Kmetija s svojimi inovacijami postavlja trende v slovenskem kmetijstvu in pripomore k večji trajnosti pridelave hrane.

Mleko, ki ga pridelujejo na kmetiji, prodajajo na svojem mlekomatu ter v javne zavode in trgovino Pouhn Cekar v Škofji Loki. Direktna prodaja mleka kmetiji z manjšim obsegom omogoča preživetje in hkrati vzpostavlja tesen odnos z njihovimi kupci. Kupci lahko na ta način spoznajo pristnost senenega mleka ter se prepričajo o njegovi kakovosti.

Kmetija Pr’ Demšari je pravi zgled trajnostne pridelave hrane v Sloveniji. Njihova vztrajnost in inovativnost sta jim omogočili, da so postali pionirji senenega mleka v Sloveniji. S svojim delom in znanjem spodbujajo trajnostno kmetijstvo in osveščajo ljudi o pomembnosti lokalne in ekološke pridelave hrane.

Ekološka kmetija Pr' Demšari